KONUŞMACILAR

JENS
AERTS

UNICEF’in yeni yayınlanan ‘Shaping Urbanization for Children: A Handbook on Child-responsive Urban Planning’ kitabının yazarı. Aynı zamanda BUUR’un (Bureau for Urbanism) ortaklarından. Aerts şu an UNICEF’te Küresel Kent Stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanmasında veri toplama ve araştırma politikalarına destek amaçlı çalışıyor. Daha öncesinde Flaman ve Brüksel Bölge Hükümetlerine kamu kurumlarında kentsel planlama stratejisi oluşturma ve katılımcı planlama, kentsel hareketlilik programları ve kamusal alan müdahalelerini yönlendirme gibi konularda danışmanlık yaptı. Leuven Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği ve mimarlık, Barselona Universitat Politecnica de Catalunya'da şehir planlama eğitimi aldı.

YİĞİT
AKSAKOĞLU

Bernard Van Leer Vakfı'nın Türkiye Ülke Temsilcisi. Vakıf bünyesinde, İstanbul ilçe belediyelerinin çocuk dostu bir kent yaratmada teknik ve maddi destek verme kapasitelerini güçlendirilebilmelerine odaklanıyor. Sivil toplumu ilgilendiren konularda üniversiteler, STK'lar, hükümetler ve şirketlere danışmanlık da yapmış olan Aksakoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisliği lisans diploması dışında, London School of Economics'ten (Chevening Bursiyeri olarak) STK Yönetimi alanında, Barcelona Üniversitesi'nden Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma alanında yüksek lisans diplomalarına da sahip.

BAHAR AKSEL
ENŞİCİ

Mimar Sinan Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve şehir planlamacı. Aksel, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama lisans eğitimini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi’nde Kentsel Tasarım yüksek lisans eğitimi aldı, doktorasını da aynı üniversitede tamamladı. Enşici’nin araştırma alanları, kentsel tasarım, kentsel mekanda iletişim, davranış ortamları, mekânsal analizler, imaj ve markalaşma üzerine yoğunlaşıyor

SIMON
BATTISTI

Tiranlı mimar ve eğitimci. 2016 yılında Whitian-Salkin ve Åbäke ile birlikte 2016 Venedik Mimarlık Bienali'nde Arnavut Pavyonu'nun küratörlüğünü yaptı. Ayrıca Arnavutluk Ulusal Bölgesel Planlama Dairesi’nin (AKPT) mimarlık araştırma platformu olan Atelier Albania Academy'nin de direktörü. Battisti planlama, uluslararası kalkınma, turizm, kültürel miras ve kimlik ile ilgili kısa ve uzun vadeli eleştirel araştırma projelerine öncülük ediyor. Southern California Institute of Architecture’da mimarlık lisans ve Harvard Graduate School of Design'da da yüksek lisans eğitimini tamamladı.

ELGER
BLITZ

Kamusal alanların özellikle çocuklar ve gençler gözetilerek planlanması ve geliştirilmesine odaklanan tasarım bürosu Carve'ın kurucusu ve kıdemli tasarımcısı. Doksanlı yılların başında rastlantı eseri oyun alanı tasarımına başlayan Blitz, kamusal alan projesi tasarımında on beş yıldan fazla deneyime sahip. Blitz’in yeni bir bakış getiren disiplinlerarası çalışmaları, çocukların ve gençlerin taleplerini ve trendlerini yansıtan farklı ölçekler ve disiplinler kullanıyor. Hollanda'da ve diğer ülkelerde üniversitelerde konuk öğretim üyesi olarak dersler veren Blitz, gençler için tasarıma sıra dışı yaklaşımlar öğretiyor.

AYŞE COŞKUN
ORLANDİ

Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve endüstri ürünleri tasarımcısı. Lisans diplomasını Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden ve yüksek lisans derecesini Milano Domus Academy'den Tasarım dalında alan Orlandi, İstanbul'da çeşitli firmaların kurumsal kimlik tasarım projelerinde çalıştı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında doktora derecesine de sahip olan Orlandi, son olarak Kapalıçarşı kuyumcular çarşısının yenilik potansiyelini ve UNESCO kültür mirası olarak değerini tespit eden bir bilimsel araştırma projesi yürüttü.

YASEMİN
ÇAKIRER ÖZSERVET

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi Müdürü. Özservet şehir sosyolojisi bağlamında özellikle uluslararası göç, yoksulluk, mekânsal ayrımlaşma, çocuk ve şehir ilişkisi ile ilgileniyor. Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2000 yılında mezun olduktan sonra Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde akademisyenliğe başladı. Burada yüksek lisansını 2004 yılında tamamladı. İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde doktora öğrenimi gördü. 2012 yılında doktorasını tamamladıktan sonra kısa bir süre tekrar Selçuk Üniversitesi’nde ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde görev yaptı.

SİBEL
ÇETİNGÖZ

İnformel eğitim alanına odaklanan İnformel Eğitim-çocukistanbul’un kurucu ortağı ve yöneticilerinden. İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde lisans ve aynı üniversitenin Gelişim Nöroloji Bölümünde yüksek lisansını tamamladıktan sonra eğitim alanındaki kariyerine uzun yıllar farklı özel okullarda yönetici, eğitim koordinatörü, araştırmacı pozisyonlarında devam ettikten sonra 2006 yılında santralistanbul’un eğitim programları yöneticisi olarak informel eğitim alanina yöneldi. 2012 yılı başında İnformel Eğitim/çocukistanbul’un kurucu ortağı oldu. EUCU.NET VE Hands-on International üyesi olan Çetingöz İstanbul Üniversitesi Yönetim Organizasyon bölümünde doktora çalışmalarını sürdürmekte.

ARZU
ERDEM

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olan Erdem, Tasarım Kuramı üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Erdem, bu görevinden önce Abdullah Gül Üniversitesi'nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı.

ARZU
ERTURAN

Şehir Planlamacısı ve Araştırma Görevlisi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. 2011 yılında aynı üniversitenin ‘Kentsel Planlama’ yüksek lisans programını ‘Kamusal Alan-Mekan’ konusunda hazırladığı teziyle tamamladı. Kamusal alan, sürdürülebilir ulaşım, yaya ve bisiklet ulaşımı, erişilebilirlik konularındaki doktorasına ise araştırma görevlisi olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde devam ediyor. Aynı zamanda 2010’dan beri kurucularından biri olduğu Sokak Bizim Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığını da sürdürmekte.

TIM
GILL

Londra'da yaşayan bağımsız araştırmacı ve danışman. Çalışmaları, çocukların oyun ve serbest zamanlarının niteliğinin değiştirilmesi üzerine odaklanırken, kamu politikasından ulaşıma kadar farklı disiplinlerle kesişerek akademisyenlerden basına ve kamuoyuna çeşitli aktörlere de hitap etti. 2007'de yayımlanan No Fear: Growing up in a risk-averse society [Korku Yok: Riskten kaçınan bir toplumda büyümek] adlı kitabı, New York Times tarafından “daha özgür ve daha riskli oyun hareketinin elkitabı” olarak nitelendirildi. Rethinking Childhood'un sahibi ve Çocuk Oyun Konseyi'nin (şimdiki adıyla Play England) eski direktörü olan Gill, 2017 yılında çocuk dostu şehir planlama alanında çalışmak üzere Churchill Bursu kazandı.

SELVA
GÜRDOĞAN

Mimar. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde başladığı mimarlık eğitimini Southern California Institute of Architecture’da birincilikle tamamladı. OMA’nın (Office for Metropolitan Architecture) New York ofisinde geçen uzun çalışma döneminin ardından, 2006’da İstanbul’da Gregers Thomsen’le birlikte Superpool’u kurdu. Aynı zamanda 2013’ten beri Columbia Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne bağlı kent laboratuvarı Studio-X Istanbul’un da yöneticiliğini yapıyor.

AVŞAR
GÜRPINAR

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden. Tasarımcı ve mühendis olan Gürpınar, son olarak Eindhoven'daki 2016 Hollanda Tasarım Haftası'nda Yeni Ev Hali: Mobilya Konusu adlı serginin küratörlüğünü üstlendi. Çalışmaları ve işbirliği yaptığı projeler İstanbul Tasarım Bienali, İstanbul Modern, Milano Tasarım Haftası ve Designmai Berlin'de sergilendi. Çoğunlukla eleştirel tasarım, kültürel incelemeler ve sanat-tasarım tarihi alanlarına odaklanan Gürpınar'ün Mühendislik dalında lisans, Tasarım Ortamı dalında yüksek lisans ve Endüstriye Ürün Tasarımı dalında doktora dereceleri bulunmakta.

ERDOĞAN
KAHYAOĞLU

İnformel Eğitim-çocukistanbul’un kurucu ortağı ve yöneticilerinden. “Hand’s On International” Türkiye temsilcisi. Orta öğrenimini Darüşşafaka Lisesinde, yüksek öğrenimini AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Uzun yıllar finans sektöründe üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2006 yılı başında bir çağdaş gösteri sanatları girişimi ve mekanı olan garajistanbul’un kurucuları arasında yer aldı ve 2011 yılı başına kadar yönetim kurulu üyesi olarak aktif görev yaptı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti ajansı destekli en büyük uluslar arası gösteri sanatları projesi olan “İstanpoli” projesinin direktörlüğünü yürüttü. Çeşitli üniversitelerde Kültür Sanat Yönetimi ve Proje dersleri verdi. 2012 yılı başında İnformel Eğitim/çocukistanbul’un kurucu ortağı oldu. Çocuk Edebiyatı alanında, Can Çocuk Yayınları tarafından yayınlanmış dört adet kitabı var.

ARDAN
KOCKELKOREN

Bernard van Leer Vakfı Araştırma Analisti. Vakıf bünyesinde, iç ve dış müşterilere araştırma, analiz ve danışmanlık desteği vererek şehir planlamasının sağlıklı çocuk gelişimine katkısı üzerine odaklanıyor. Hayır kuruluşlarında geniş deneyimleri bulunan Kockelkoren, vakfın hibe yönetim süreci dahil olmak üzere çeşitli operasyonel projelerinde görev aldı. Kockelkoren, Groningen Üniversitesi'nden Coğrafya dalında lisans derecesine ve Nijmegen Radboud Üniversitesi'nden Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık Çözümü dalında yüksek lisans derecelerine sahip.

ALEXANDRA
LANGE

Curbed yazarlarından, mimari ve tasarım eleştirmeni. Son kitabı The Design of Childhood: How the Material World Shapes Independent Kids [Çocukluğun Tasarımı: Maddi Dünya Bağımsız Çocukları Nasıl Şekillendirir] Bloomsbury ABD tarafından Haziran 2018'de yayımlandı. Makale, inceleme ve profilleri, Architect, Domus, Dwell ve Metropolis gibi tasarım yayınlarının yanı sıra New York Magazine, New Yorker ve New York Times'da yer aldı. Üniversiteler, müzeler ve tasarım konferanslarında yaptığı çok sayıda konuşmada, kadın mimari eleştirmenleri tarihinden Alexander Girard'ın şaşaalı modernizmine ve mimarların sosyal medyayı kullanımına kadar farklı konular işledi. Yale Üniversitesi'nden Mimari ve Edebiyat dalında lisans derecesine ve New York Üniversitesi'nden Mimari Tarihi alanında doktora derecesine sahip olan Lange, 2013-14 yıllarında Harvard'da Loeb Fellow olarak çalışmalarda bulundu.

ELVANDA
MYSHKETA

Ekonomik yönetişim uzmanı. Elvanda Myshketa, Brüksel ve Güneydoğu Avrupa’daki uluslararası projeleri yönetmede geniş bir deneyime sahip. Ana uzmanlık alanları ekonomik yönetişim, girişim, enerji, çevre, yenilikçilik ve AB genişlemesi olan Myshketa, son altı yıldır Güneydoğu Avrupa'daki bölgesel kalkınma işbirliği projelerini yönetiyor ve Arnavutluk'taki hükümet kurumlarına politik danışmanlık veriyor. Daha öncesinde, Brüksel'de belli başlı şirket ve sektör temsilcileriyle Avrupa Parlamentosu ile politik diyaloğu kolaylaştırma ve yönlendirme üzerine çalışıyordu.

NESLİHAN
ÖZTÜRK

Bernard Van Leer Vakfı Türkiye Programı'nın Destek Yetkilisi. Vakıf bünyesinde, çocuk dostu kentler yaratma odaklı çalışmalarda görev alıyor. 2003 yılından bu yana sivil toplum, basın, gençlik çalışmaları ve formel olmayan eğitim üzerine çalışan Öztürk, bu kapsamda STK'lar, gençlik merkezleri ve üniversitelerde gençlik sorumlusu, eğitmen ve proje koordinatörü olarak görev yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Sahne Sanatları Yönetimi derecesine sahip olan Öztürk, aynı kurumda Kültür Yönetimi yüksek lisans programına devam etmekte.

GIL
PENALOSA

Kamusal alanı canlı, sağlıklı ve yaşanabilir hale getirmeyi hedefleyen 8 80 Cities’in kurucusu. Aynı zamanda şehir parkları ve açık alanların uluslararası temsilcisi olan World Urban Parks’ın yönetim kurulu başkanı. Şehir parklarının gelişmesi için büyük çaba sarf eden Penalosa, 113 hektarlık Simon Bolivar parkı da dahil olmak üzere Bogotá’da 200 parkın hayata geçmesine öncülük etti. Ekibiyle New Ciclovia / Açık Sokak programını oluşturdu ve Bogotá’nın sokaklarını 121 kilometre boyunca her Pazar araçlara kapatarak 1,7 milyon kişinin yürümesini, koşmasını ve bisiklete binmesini sağladı. Bu uygulama dünyada başka şehirler tarafından da benimsendi ve uygulanmaya başladı.

ABHIMANYU
PRAKASH

Global Kent Tasarımı İnsiyatifi’nin (Global Designing Cities Initiative) program yöneticisi. Program dahilinde Küresel Sokak Tasarım Rehberi’nin hazırlanması üzerine çalışıyor ve Bloomberg’in Küresel Yol Güvenliği Girişimi (BIGRS) işbirliği ile dünya çapında bir çok şehirde kamusal alan ve sokak tasarımı üzerine çalışmalar yapıyor. Prakash bir mimar ve kent tasarımcısı olarak, Hindistan, Almanya ve New York’taki farklı çalışma dönemleri süresince küresel ölçekte uzmanlaşma imkanı buldu, bugün BIGRS programı altında Afrika ve Asya şehirlerinde bir çok proje ve etkinliğe liderlik ediyor.

DAMON
RICH

Kent tasarımı, planlama ve şehir sanatı stüdyosu olan Hector'un ortaklarından. Tasarımcı ve görsel sanatçı Rich, toplumla anlamlı ilişkiler kurmak üzere sanat ve tasarımdan yararlanan, uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluş Kent Pedagojisi Merkezi'nin de (Center for Urban Pedagogy - CUP) kurucusu. Newark Belediyesi'nin planlama müdürü ve kentsel tasarım şefi olarak da görev yapan Rich'in çalışmaları, Amerikan Planlama Birliği Ulusal Planlama Ödülü ve Cooper Hewitt Ulusal Tasarım Ödülü'ne layık görüldü; MacDowell Kolonisi'nde ve 11. Venedik Uluslararası Mimari Sergisi'ndeki ABD Pavyonunda sergilendi. Rich ayrıca Harvard Üniversitesi Tasarım Enstitüsü'nde Loeb İleri Çevre Çalışmaları Kürsüsü sahibi.

PEDRO
RIVERA

Columbia Üniversitesi bünyesinde akademisyenler, profesyoneller, öğrenciler, karar mercileri ve kamuoyunu bir araya getirerek önemli kentsel sorunların ele alınmasını sağlayan çoğul disiplinli şehir laboratuvarı Studio-X Rio'nun direktörü, ayrıca PUC-Rio'ya bağlı bir stüdyoda da dersler veriyor. Rio de Janerio Üniversitesi'nden Mimari ve Kentbilimi lisans ve Kent Tasarımı yüksek lisans derecelerine sahip olan Rivera, Columbia Üniversitesi, Princeton ve ETH Zurich gibi çeşitli kurumlarda da konuk konuşmacı ve eleştirmen olarak görev yaptı.

JAE
SHIN

Mimari, kent tasarımı ve sergiler üzerine faaliyet gösteren Hector’un ortaklarından. New York Konut İdaresi'nde Enterprise Rose Mimari Bursiyeri olarak görev yaptığı sırada, şehrin sosyal konutlarının korunması ve rehabilitasyonuna yönelik tasarım prensiplerinin belirlenmesi ve uygulanması üzerine çalıştı. Projeleri, MacDowell Kolonisi ve Ulusal Sanat Fonu'ndan destek aldı. New Jersey Teknoloji Enstitüsü ve Harvard Tasarım Enstitüsü'nde tasarım stüdyoları düzenleyen Shin, Rhode Island Tasarım Okulu ile Princeton Üniversitesi'nden de derecelere sahip.

GREGERS TANG
THOMSEN

Mimar, 2017’den itibaren Kopenhag’da da hizmet vermeye başlayan Superpool’un tasarım direktörü. OMA’nın (Office for Metropolitan Architecture) Rotterdam ve New York ofislerinde geçen uzun çalışma dönemlerinin ardından, 2006’da İstanbul’da Selva Gürdoğan’la birlikte Superpool’u kurdu. Danimarka’daki Aarhus School of Architecture’dan mezun.

FİKRET
TOKSÖZ

Yerel yönetim uzmanı ve Bernard van Leer Vakfı danışmanı. Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği'nin baş danışmanı ve Marmara Bölgesi Belediyeleri Birliği Genel Sekreteri olarak da görev yaptı. Lisans diplomasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden aldı. Manchester Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında yüksek lisans diplomasını almadan önce TODAİE’de Kamu Yönetimi eğitimi aldı. 1978-1980 yılları arasında, Yerel Yönetim Bakanlığı'nın müsteşarlığını yaptı. Bu görev sırasında OECD Kent Yönetim Birimi komitesinde Türkiye'yi temsil etti. Daha sonra sivil toplumda çalışmaya başladı. İyi yönetişim ve yerel yönetimler hakkında çeşitli yayınları bulunmakta.

CECILIA VACA
JONES

Bernard van Leer Vakfı program direktörü. Sosyal kalkınma politika ve programlarının uygulanması alanında 15 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Jones, Ekvator Sosyal Kalkınma Bakanlığı’nda da 3 yıl süreyle koordinatörlük yaptı. Buna ek olarak CESTAS, Fundación Esquel, Amerika Devletleri Örgütü ve UNDP gibi birçok sivil toplum kuruluşu ve uluslararası kuruluşta görev aldı. Ayrıca Quito’daki Ekvador Pontifical Katolik Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi ve ABD’deki Portland Üniversitesi’nde dil araştırmacısı olarak çalıştı. İtalya’daki Bologna Üniversitesi’nin Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Sosyal Politikalar bölümünde yüksek lisans ve Ekvador’daki Pontifical Katolik Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamladı.